Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler 09 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31122 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 25/4/20…  

Read More →

KDV İadesinde Mücbir Sebep Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıla…  

Read More →