2021 Yılı 4447 Sayılı Kanun Geçici 24, Geçici 27, Geçici 28 13 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31363 Karar Sayısı: 3423 4447 sayılı İşsizlik Sigo…  

Read More →

TÜRMOB – Meslek Etiği Türkiye’de muhasebe mesleğinde etik ilke ve kuralların geliştirilmesi için uluslararası ve ulusal kuruluşların çalış…  

Read More →