Anayasa Mahkemesi E: 2019/20 Ödenen emeklilik aylıkları ile sağlık giderlerinin borç çıkarılması işlemine karşı açılan davada itiraz konusu kuralın An…  

Read More →

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler Usûl ve Esaslar 10 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31035 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:…  

Read More →