Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları (Karar Sayısı: 4298) 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Karar Sayısı: 4298 Bazı mallara uygulanan öze…   

Read More →

Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesi Süre Uzatılması 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Karar Sayısı: 4299 5411 sayılı Bankacılık K…  

Read More →