Konaklama vergisi, 7194 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Konaklama vergisi…   

Read More →

Vergi Takvimi Şubat 2023 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/02/2023 09/02/2023 16-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Y…  

Read More →

28 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32087 Karar Sayısı: 6775 Katma değer vergisinin iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarının belirlenmesi i…   

Read More →

Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tac…  

Read More →