MİSYONUMUZ

Muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren bilimsel ve teknolojik çalışmalar yaparak. Mesleki hak ve hukukumuzu korumak üzere bilgi paylaşımı ile sürekli eğitimler ve yayınlarla kendimle birlikte meslek mensuplarının bilgi birikimini, kariyerini geliştiren Mesleki birlikteliği ön plana çıkartan bir meslek mensubu olmak.

VİZYONUMUZ

Geçmişe saygı duyan.Geleceğe umutla bakan,

Geleceğe yönelik çalışmalarla,

Yenilikçi, şeffaf ve hesap verebilirliği savunan

Toplum ve çevreye karşı duyarlı;

Bir meslek mensubu olarak meslek camiasında yer almaktır.

“Hiçbir Sorun Çözümsüz Değildir.”