T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU Deprem Bölgesindeki İşveren ve Sigortalılarımızın 7440 Sayılı Kanun Kap…

 

 

Deprem Bölgesindeki İşveren ve Sigortalılarımızın 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırma Başvuru Süreleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

Deprem Bölgesindeki İşveren ve Sigortalılarımızın 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki

Yapılandırma Başvuru Süreleri

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasında;

“213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bu halin, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen başvuru süresince devam etmesi durumunda, bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) yapılacak başvurunun süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil) uzar, bu takdirde Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ilk taksiti; başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde bu Kanun hükümlerine göre ödenir. Şu kadar ki, bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında ödenmesi gereken tutarlar beyanname verme süresi içinde, taksitle yapılacak ödemelerde ise ilk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen aylarda ödenir.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükme istinaden Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren işyerlerinin ve bu yerlerdeki sigortalıların mücbir sebep halinin 31.07.2023 tarihinde sona ermiş olması nedeniyle 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma başvuru süresi 31.10.2023 tarihinde sona ermektedir.

Söz konusu yerlerde bulunan ve 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma anlaşması için başvuruda bulunmak isteyen işveren ve sigortalılarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için 31.10.2023 tarihine kadar başvuru işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep halinin 30.11.2023 tarihinde sona erecek olması nedeniyle bu il ve ilçelerde bulunan işveren ve sigortalılarımız 29.2.2024 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: SGK