2023 Temmuz-Aralık Dönemi SGK Yemek İstisnası Tutarı 01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Yemek Bedelinden İstisna Edilecek Sigorta Primine Esas Kazanç Tut…

 

 

2023 Temmuz-Aralık Dönemi SGK Yemek İstisnası Tutarı

2023 Temmuz-Aralık Dönemi SGK Yemek İstisnası Tutarı

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Yemek Bedelinden İstisna Edilecek Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı 105,75 TL. Oldu

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 inci maddesinin 7 inci fıkrası gereği; 01/07/2023-31/12/2023 döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı;

447,15 TL x %23,65 = 105,75 TL (Günlük İstisna Tutarı) olarak belirlenmiştir.

YEMEK BEDELİNDEN İSTİNA EDİLECEK PRİME ESAS TUTARI:

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 inci maddesinin 7 inci fıkrası gereği; ışverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin günlük asgari ücretin %23,65’ inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazanca dahil edilmemektedir. Bu uygulama 01/12/2022 tarihinde başlatılmıştır. Bu tarihten önce istisna oranı %6 olarak uygulanmaktaydı.

Buna göre 78,90 TL olan sigorta primi istisna tutarı, açıklanan yeni asgari ücrete göre yeniden hesaplanmıştır. Açıklanan yeni asgari ücrete göre yemek bedelinden 01/07/2023-31/12/2023 döneminde istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı;

447,15 TL x %23,65 = 105,75 TL (Günlük İstisna Tutarı) olarak uygulanacaktır.

Vergi uygulamasında, yemek bedelinden istisna edilecek tutar daha farklı hesaplandığından, bu durumun uygulamalarda karıştırılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB