2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespiti 2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespitinde Dikkate Alınacak Hadl…

 

 

2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespiti

2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespiti

2023 Yılında Tasdik Ettirilmesi Gereken Defter Türünün Tespitinde Dikkate Alınacak Hadler Hakkında Duyuru

Yılın son günlerine yaklaştığımız bu günlerde gerçek kişi tacirler için 2023 yılında hangi tür defterlerin tasdik edilmesi gerektiği (I. Sınıf-Bilanço Usulünde mi? Yoksa II. Sınıf-İşletme Hesabı Esasında mı?) hakkında Birliğimize yoğun talepler iletilmiştir.

Bu kapsamda Birliğimizce, GİB yönetimi ile yapılan istişari görüşmelerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2023 yılı başından itibaren geçerli olacak defter tutma hadlerinin belirleneceği İlgili Genel Tebliğin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş olduğu anlaşılmıştır.

2023 yılı başından geçerli olmak üzere söz konusu Genel Tebliğde belirlenecek defter tutma hadlerinin; 2022 yılı başından geçerli olan hadlerin (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) ile belirlenmiş olan tutarların) 2022 yılı Yeniden Değerleme Oranı (%122,93) ve %5’lik tutara kadar olan yuvarlama kesirleri dikkate alınarak hesaplamaların yapıldığı ve bu çerçevede yayımlanması beklenen tutarların aşağıdaki şekilde olacağına vakıf olunmuştur.

Buna göre, hesaplamalarınıza esas teşkil etmek üzere aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

   

HESAPLAMALARDA DİKKATE ALINAN HADLER

………………. SN VUK GT
2023 YILI DEFTER USULÜ İÇİN 
HADLER

(TL)

%20 Fazlası %20 Eksiği
1 Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar 

(SADECE MAL ALIM SATIMI)

Yıllık Alış Tutarı 890.000 1.068.000 712.000
Yıllık Satış Tutarı 1.270.000 1.524.000 1.016.000
2 Mal alım satımı dışındaki işlerle uğraşanlar 

(SADECE HİZMET İŞİ)

Yıllık Gayri Safi

(Brüt) İş Hasılatı

440.000 528.000 352.000
3 Mal alım satımı ve hizmet işini birlikte yürütenler 

(MAL ALIM SATIMI VE HİZMET BİRLİKTE)

İş Hasılatının (hizmet) 5 katı ile yıllık satış tutarının

(mal) toplamı 

890.000 1.068.000 712.000

Kaynak: TÜRMOB