2021 Yılı Yıllık İnceleme Raporu Bağımsız denetimin kalitesini, güvenilirliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla denetim kuruluşları ve denetçiler n…

 

 

KGK – 2021 Yılı Yıllık İnceleme Raporu

2021 Yılı Yıllık İnceleme Raporu

Bağımsız denetimin kalitesini, güvenilirliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla denetim kuruluşları ve denetçiler nezdinde Kalite Güvence Sistemi incelemeleri gerçekleştirilmekte olup inceleme ve denetim faaliyetleri, Kurulca her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı kapsamında yürütülmektedir.

Kurumumuz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilen seçilmiş dosya incelemeleri kapsamında mevzuata aykırılıkları tespit edilenler hakkında idari yaptırımlar uygulanmakta ve inceleme sonuçları her yıl bir raporla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan 2021 Yılı Yıllık İnceleme Raporunda, seçilmiş dosya incelemeleri ile tespit edilen önemli bulgular ve söz konusu bulgulara ilişkin değerlendirmeler hakkında bilgi verilmekte, bununla birlikte incelemelerde en çok tespit edilen bulgular geçmiş yıl incelemeleri ile mukayese edilmektedir. Ayrıca 2021 yılı incelemelerinin sektör bazında ağırlıkları ile 2021 yılı incelemelerine konu edilen ve denetimlerde dikkat edilmesi gereken diğer hususlara söz konusu raporda yer verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2021 Yıllık İnceleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız – KGK’ya Link

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu