M. Bahadır ALTAŞ, YMM

8 Ocak 2019 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Ocak 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7162 sayılı Kanunun 10.maddesinde yapılan düzenlemede asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle ilk kez 2016 yılında uygulamaya konulan ve daha sonra 2017 ve 2018 yıllarında da uygulaması devam eden asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam etmesi için  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 78 madde eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar) haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve altında (Aylık 3.060,00 TL.) bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası olarak esas alınır.)

2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, Ortalama sigortalı sayısı; beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası (Aylık 150,00 TL.) , beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk lirası (Aylık 100,80 TL.) destek sağlanacak.

Yapılan düzenlemede 2 husus dikkat çekmektedir.

  • 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyecek olması

ve

  • Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ilâ Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümlerinde yer alan asgari ücret desteği uygulanmayacak olmasıdır.

Yukarıda yer alan prim ödeme gün sayısı ve bildirilen en az sigortalı sayısı kriterlerinin yasayla sağlanacak olan asgari ücret desteğinin hesaplanmasında esas alınması hususu bu durumdaki işverenlere destek olmaktan çok cezalandırmak şeklinde gerçekleşecektir. Bu durum bu şekliyle uygulanması halinde özelliklede ekonomik kriz içindeki işvereni olumsuz etkileyeceği gibi  kayıt dışı istihdamı teşvik edecektir.