Bu Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke…

Read More →

Finansal Borçların Yeniden Yapılandırılması 12 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30886 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: M…  

Read More →

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 12 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30886 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sa…   

Read More →

Gebe veya Emziren Kadınlar 07 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30881 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1 – 16/8/2013 tarihli…   

Read More →